ခရစၥမတ္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပ | DVB