အီတလီသတင္းစာက ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Golden Boy ဆု ေအဂ်က္ဇ္ေနာက္ခံလူ ဒီလတ္ ရရွိ | DVB