နိုင္ငံတြင္း ရက္ပ္ဂီတကို ထိန္းခ်ဳပ္လုိဟု ႐ုရွားသမၼတ ေျပာ | DVB