ေလးတန္းေက်ာင္းသူအား အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ခဲ့သူကုိ မေသမခ်င္း ႀကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ရန္ အမိန္႔ခ် | DVB