ကေနဒီေတာင္ ဆက္စပ္ဧရိယာအားလုံး ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံု ထိန္းသိမ္းေရးေတာင္အျဖစ္ ေတာင္းဆို

ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ကေနဒီေတာင္တန္းကို အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔မွာ ကေနဒီေတာင္ ဆက္စပ္ဧရိယာအားလံုး မပါတာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ မွာ ဧရိယာအားလံုး ပါဝင္ေရးေတာင္းဆိုထားတယ္လို႔ ကေနဒီ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ထမ္ဆြန္းမုန္က ေျပာပါတယ္။ “၂၀၁၆ က ဒီေတာင္ကို ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံု ထိန္းသိမ္းေရေတာင္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ေပးတယ္။ ၂၀၁၇ မွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ္ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာက ေျမတိုင္းေတာ့ ေတာင္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းပဲ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကေနဒီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေတာင္စြယ္ေတြအထိ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတယ္။” ကေနဒီ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ကေနဒီေတာင္ေၾကာေပၚက ခ်င္းျပည္အမွတ္အသား ျဖစ္တဲ့ ေတာင္ဇလပ္ေတာေတြကုိုလည္း လက္လွမ္းမီသမွ် ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ႔ရၿပီး ေတာင္ဇလပ္ ခ်ယ္ရီေတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တင္းၾကပ္တဲ့ သစ္ေတာ ဥပဒတခု ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အစုုိးရအေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းေပးေရး ႀကဳိးစားေနပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ ကေနဒီ ဆက္စပ္ေတာင္စြယ္ေတြအပါ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံု ထိန္းသိမ္းေရးေတာင္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုတာကေတာ့ ဒီကေန ဒီေတာင္ရဲ႕ ေတာင္းတန္းေတာင္ဆြယ္ ေခ်ာင္းေျမာင္းေတြဟာ ကေလးလြင္ျပင္ကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒါက ဒီဘက္က မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ ၂၀၁၅ တုန္းက ကေလး လြင္ျပင္ ထိခိုက္ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကေလးလြင္ျပင္ဆိုတာ ခ်င္းေျမာက္ပိုင္းရဲ႕ စပါးက်ီဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ဒါကို ေနာင္မထိခိုက္ေအာင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ”လို႔ ထန္ဆြင္းမုန္က ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကေနဒီေတာင္တန္းေပၚက ေတာင္ဇလပ္နဲ႔ ခ်ယ္ရီေတြ ပြင့္တာမို႔ လာလည္သူ ေပါမ်ားလာေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေတာင္ဇလပ္နဲ႔ ခ်ယ္ရီပန္းေတြအပင္ေတြကို ခ်ိဳးဖ်က္ယူေဆာင္မႈ ေလ်ာ့ပါးဖို႔ ပန္းပင္ေတာအုပ္တြထဲဆင္းၿပီး စာတမ္းကပ္သတိေပးျခင္းေတြကုိ ကေနဒီ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအဖြဲ႔က အခုလ ၁၂ ရက္ကတည္းက ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မင္းရဲစစ္ႏိုင္

//
More News
Up