ျပင္သစ္ ခရစၥမတ္ေစ်းတြင္ ေသနတ္သမားတဦး ပစ္ခတ္၊ အနည္းဆုံး ၄ ဦး ေသဆုံး | DVB