ထာဝရေႏွာင္ႀကိဳး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB