A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္နယ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ က်န္းမာေရး Mobile Tablet အလံုး ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ေ၀ထား

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ ကုသမႈနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး အသိပညာေတြ ထည့္သြင္းထားတဲ့ Mobile Tablet အလံုး ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပည္နယ္တိုင္း ၅ ခုမွာ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြထံ Mobile Tablet မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔က အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တိုက္နယ္ဆရာဝန္ေတြ စုစုေပါင္း (၈၇၀၀) ဦးေလာက္ကို  Mobile Tablet ေတြ ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြဆီ ျဖန္႔ေဝခဲ့တဲ့ Mobile Tablet ေတြမွာ စာအုပ္စာတမ္း ေပါင္း (၁၂၀) ေက်ာ္နဲ႔  အသုံးခ်ေဆာ့ဝဲလ္ (application) ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္/တိုက္နယ္ ဆရာဝန္ေတြဆီ ျဖန္႔ေဝခဲ့တဲ့ Mobile Tablet ေတြမွာေတာ့ စာအုပ္ စာတမ္းေပါင္း (၅၃၀) ေက်ာ္နဲ႔ အသုံးခ်ေဆာ့ဝဲလ္ (application)ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ စာအုပ္စာတမ္းေတြ အသုံးခ်ေဆာ့ဝဲလ္ေတြကို  ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ (online) နဲ႔ အသုံးျပဳႏိုင္႐ုံသာမက ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မရွိဘဲ (offline) နဲ႔ လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Mobile Tablet ေတြကို အသုံးခ်ၿပီး အေရအတြက္ မ်ားျပားတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္သင္တန္းေတြကို တၿပိဳင္နက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္။ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္မယ့္ အေျခအေန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအေရးေပၚ အေျခ အေနနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ဗဟိုအဆင့္နဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြဆီကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အလ်င္အျမန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အခ်က္ေတြ၊ အေရးႀကီးတဲ့ သိရွိရမယ့္အခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးဆီ အပတ္စဥ္ (သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ေပးပို႔ႏိုင္မယ္။၊ စာ႐ြက္စာတမ္း အသုံးျပဳရန္မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္နဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ စာရင္းဇယားေတြ ေပးပို႔ႏိုင္မယ္လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up