အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ဟု ရန္ကုန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB