လား႐ွိုးျမို့မေဈး မီးတာခ တုိးေကာက္ေပမယ့္ မီးမလာ

လာရိႈးျမို့မေဈးၾကီး ေဈးရံုၾကီး ၄ ရံုမွာ ဆိုင္ခန္းတ ခန္းစီကို မီတာ ၁ လံုးက် အခန္းတိုင္း တပ္ဆင္ေပးထားျပီး တလ ၁ ၾကိမ္ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပုခ မီတာေၾကးကို သတ္မွတ္ရက္ေရာက္တိုင္း ေကာက္ခံပါတယ္။ မီတာနႈန္းထားေကာက္ခံရာမွာ မီတာအသံုးျပုတဲ့ယူနစ္ကို မဖတ္ဘဲ ဖန္ေခ်ာင္း ၁ ေခ်ာင္း ၁၀၀၀ နႈန္းနဲ့ တပ္ဆင္ထားေသာဖန္ေခ်ာင္း အေရအတြက္လိုက္ ေကာက္ခံပါတယ္။ ဆိုင္႐ွင္ပိုင္႐ွင္ေဈးသူေဈးသားေတြကလည္း လွ်ပ္စစ္မီတာေပးေဆာင္ဖုိ့ ပ်က္ကြက္သူ မ႐ွိပါ။ မီတာခ ၁ လခ်င္း ေကာက္ခံရ႐ွိေငြ ျပည့္ေပမယ့္ ေဈးေခါင္းက မီတာခ အသံုးျပုပမာဏအတြက္ သတ္မွတ္ေၾကးကို EPC ရံုးကုိ ၁ လခ်င္းေငြ အေၾကမေပးသြင္းဘဲ ေၾကြးက်န္႐ွိေနလုိ့ EPC ရံုးက ျမို့မေဈးၾကီးတခုလံုးကို လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ပါေတာ့တယ္။ ေဈးေခါင္းရံု တာ၀န္႐ွိသူေတြက တလခ်င္း လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပုခ မီတာေၾကးကို အေက်မသြင္းဘဲ မီတာေကာက္ခံတဲ့ပမာဏ မေလာက္လုိ့ဆိုျပီး ထပ္မံအပိုေဆာင္းကာ အရင္လက ၁၄၀၀ က်ပ္နဲ့ ဒီလကစျပီး ၁ ေထာင္က်ပ္စီပို ေကာက္ခံပါတယ္။ မီတာေၾကးေတြ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံေနေပမယ့္ ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္ကစျပီး စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန့ အထိ EPC က ျမို့မေဈးၾကီး တခုလံုးကို လွ်ပ္စစ္မီး ျဖတ္ေတာက္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ အခုတၾကိမ္မွ ေပၚေပါက္တာမဟုတ္ဘဲ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္လုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကုိ ျမို့နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ့ကလည္း လ်စ္လ်ဴျပုထာားပါတယ္။ ေဈးေခါင္းရံံုး တာဝန္႐ွိသူေတြ အခုလုိ အမ်ားျပည္သူ့ဘ႑ာကို ေကာက္ခံျပီး အလြွႊဲသံုးစားလုပ္တာဟာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို ထိခိုက္ေစတာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာက ဥပေဒနဲ့အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးဖုိ့ ဒီဗြီဘီကတဆင့္ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။ ေဈးဆုိင္ပုိင္႐ွင္တဦး

//
More News
Up