ဖားကန္႔တြင္ ေျမစာပံုေဟာင္းၿပိဳ၍ ေက်ာက္တူးသူ ၁ ဦးေသ၊ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB