ျမန္မာဆန္ႏွင့္ ဆန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အီးယူက အခြန္ျပန္ေကာက္မည္

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)က ျမန္မာဆန္နဲ႔ ဆန္ထြက္ပစၥည္းေတြကို အခြန္ျပည္လည္ ေကာက္ခံဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္မွာထုတ္ျပန္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာအပါအဝင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကိုလည္း ျပန္လည္ေကာက္ခံသြားဖုိ႔အတြက္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က  ဒီဇင္ဘာ၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားကို လက္နက္တင္ပို႔တာက လြဲၿပီး က်န္ကုန္ပစၥည္း ေတြကို ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးေပးခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာဆန္ေတြကို ဥေရာပသမဂၢကို တင္သြင္းရာမွာ ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတတန္ကို က်ပ္ေငြ သံုးသိန္းေလာက္ အျမတ္အစြန္း ပိုရလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရးေတြ ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ အီးယူႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ အီတလီနဲ႔စပိန္ႏုိင္ငံတုိ႔က ျမန္မာဆန္တင္သြင္းတာ ကိုကန္႔ကြက္လာတဲ့အတြက္ ျမန္မာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားကို အထူးအခြင့္အေရးေပးထားတာကို ျပန္လည္စဥ္းစားဖုိ႔ အေၾကာင္းၾကား လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္ေန႔မွာ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေပးထားတဲ့ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာအ ထူးအခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ။

//
More News
Up