ကာခ်ဳပ္ကို ခ်င္းသူရဲေကာင္းဆုေပးသည့္အေပၚ ခ်င္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔ ၂၀ေက်ာ္ကန္႔ကြက္ | DVB