ယူကရိန္းက ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈ ျပဳလုပ္ | DVB