လိုက္ဇစ္နည္းျပေဟာင္း ဟာဆင္ဟတ္တယ္ကို ေဆာက္တမ္တန္နည္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ | DVB