ဦးကိုနီအမႈ (၉၃)ႀကိမ္႐ံုးထုတ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးအတြက္ တရားခံျပသက္ေသကို စစ္ေဆးမည္ | DVB