ဒါ႐ိုက္တာ မိုက္တီးကို႐ံုးထုတ္၊ တရားလို ရဲအုပ္ကို စစ္ေဆး | DVB