အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သား က်ပ္ ၁၀ သိန္းေအာက္ဆက္လက္က်ဆင္းေန | DVB