ယူကရိန္း ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ (႐ုပ္သံ) | DVB