ယူကရိန္း ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ (႐ုပ္သံ)

စစ္ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ခ်က္နီဟိဖ္ေဒသမွာ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ယူကရိန္း ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ေရးေလ့က်င့္ရာေနရာကို ယူကရိနး္သမၼတ ပို႐ုိရွန္ကုိ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သမၼတဟာ ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး “စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမွာ ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားသူ အေယာက္ ၃၀ ေနရာမွာ ယူကရိန္းႏုိင္ငံကို ကာကြယ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္သည္ ၁၆၅ ဦး ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ယူကရိန္းျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံကိုကာကြယ္ဖုိ႔ အသင္ျ့ဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကို ျပသတဲ့ လကၡဏာေကာင္းတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေနဒါတပ္ဖြဲ႔ တပ္မႉးကလည္း “ကေနဒါႏုိင္ငံဟာ ယူကရိန္းနဲ႔ တသားတည္းရိွပါတယ္။ ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ အရည္အေသြး တုိးတက္ေစဖုိ႔၊ အေတြ႔အႀကံဳ ရေစဖို႔နဲ႔ အဲဒီအေတြ႔အႀကံဳေတြကေန သင္ယူတတ္ေစဖို႔ ကေနဒါတပ္ဖြဲ႔ေတြဟာလည္း အတူတကြ ေလ့က်င့္မွာျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up