မိန္းကေလးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခဲ့သူ ၂ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၄၀ ခ်မွတ္ | DVB