အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ ကုိရဲမင္​းဖမ္​းဆီးခံရသည့္ကိစၥ မမွန္​သတင္​းလႊင့္မႈမ်ားကို သတိေပး | DVB