A d v e r t i s e m e n t With Us

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲထားသည့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိ

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ျပည္ပကေန ေခ်းေငြယူဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ရွိၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲထားတဲ့ေခ်းေငြက သန္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္၊ အစုိးရရဲ႕ ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထား တာျဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ေခ်းေငြေတြထဲမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အမ်ားဆံုး ေပးဆပ္ေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့တဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၂၅၅ ေက်ာ္ရွိၿပီး စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၈၈ကေန ၂၀၁၁ခုႏွစ္ အထိ ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့တဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြေပါင္းကေတာ့  ေဒၚလာသန္း ၃၈၈၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅-၁၆ အထိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြပမာဏက ေဒၚလာသန္း ၇၂၄၁ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့တဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြေပါင္းကေတာ့  ေဒၚလာသန္း ၃၃၅၀ နီးပါးရွိပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီဆီက ေခ်းေငြအမ်ားဆံုးရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စာရင္းဇယား ေတြမွာေတာ့တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆီကေန အမ်ားဆံုးထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုးျပန္ရမယ္လို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိမွာေတာ့ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေခ်းယူတာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္တန္ဖိုးအရ သန္းေပါင္း ၃၈၄၄ ေက်ာ္ျဖစ္္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲတာကေတာ့ ၉၁ သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ကာလအဆက္ဆက္ေခ်းခဲ့တာေတြမွာ ေဒၚလာ ၆၈၉၁ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းထုတ္ယူသံုးစြဲတာမွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီက သန္းေပါင္း ၅၁၁၈ ေက်ာ္ ထုတ္ခဲ့လို႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးဆပ္ဖို႔ က်န္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ အမ်ားဆံုးထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့တာကေတာ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး သန္းေပါင္း ၄၁၀၀ ေက်ာ္၊ ဒုတိယက စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး သန္းေပါင္း ၃၂၀၀ ေက်ာ္၊ တတိယကေတာ့ သန္းေပါင္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ယူထားတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စုစုေပါင္း ေပးဆပ္ဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြ စုစုေပါင္း ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၀၂၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ကာလအထိ ေခ်းေငြေတြကေန ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုင္း ေခ်းခဲ့တာမွာေတာ့ ထုတ္ယူႏိုင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္လို႔ လတ္တေလာမွာ ေခ်းေငြရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကိုပဲ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေသးတယ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အစီရင္ခံထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up