တာခြတိုးဂိတ္သစ္ကို YBS 90 ကား၀င္တိုက္၍ မီးေလာင္၊ ခရီးသည္ ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB