မူဆယ္တြင္ ၿမိဳ႕မျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ ပစ္ခတ္ခံရ၍  ၃ ဦးေသ၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB