ဘာသာစံုဂုဏ္ထူး​ထြက္သည့္ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ခြင့္မရ | DVB