လူမႈ စီပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေကအန္ယူေျပာ

ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အဓိကအေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေက်းလက္လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေကအန္ယူက ေျပာပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ မနက္ ၉ နာရီက ေကာ့ကရိတ္ခ႐ုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ-ဗဟို) မွာျပဳလုပ္တ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေက်းရြာအေျချပဳ ေမြးျမဴေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းသင္တန္းဆင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ သင္တန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေက်းရြာေတြ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဝင္ေငြရ႐ွိေစဖို႔၊ သင္တန္းသား သင္တန္းသူေတြအေနနဲ႔ ပို႔ခ်ေပးလိုက္တ့ဲ နည္းပညာေတြကို မိမိတို႔ေဒသမွာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခ့ဲတာပါ။ ေကအန္ယူ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဌာနမႉး ဖဒိုေစာျမေမာင္က "ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အဓိကအေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ေက်းရြာမိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔အတူ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းလိႈင္ဦးက "ယခုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တ့ဲကာလမွာ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမိသားစုဝင္ေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ ဝင္ေငြတိုးတက္ရ႐ွိေစဖို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။ သင္တန္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တ့ဲ လယ္၊ ယာနဲ႔ အျခားသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးနည္း၊ ေမြးျမဴလုပ္ငန္းျဖစ္တ့ဲ က်ြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ၾကက္၊ ဘဲ ေမြးျမဴနည္း၊ ေရလုပ္ငန္းျဖစ္တ့ဲ ငါး၊ ဖား ေမြးျမဴနည္းေတြကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာက္ရြက္နိုင္ဖို႔ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးခ့ဲပါတယ္။ သင္တန္းကာလ ၁ လၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီး သင္တန္းကို ေကအန္ယူ/ေကအန္အယ္လ္ေအ (ပီစီ)၊ ဒီေကဘီေအ၊ ေကအန္ယူတပ္မဟာ ၁၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ ၊ ၅ ၊ ၆ ၊ ၇ မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မိသားစုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေဒသက ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား ၄၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါတယ္။   ရဲမင္းေခါင္

//
More News
Up