အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းရန္အၾကံျပဳ

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို ထည့္သြင္းသင့္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလုပ္သမားဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေထြးက  ေျပာပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းမွာ ဒီဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးတာမွာ အခုလို ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳတဲ့ဥပေဒျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒနဲ႔ပဲ တူညီတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ျဖစ္သင့္သလို ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ၊ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔ မသင့္ေတာ္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို ျဖဳတ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္အတုိင္းပဲ ဆက္လက္ ထားရွိသင့္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက အၾကံျပဳပါတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလုပ္သမားဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေထြးက "ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒရွိေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒနဲ႔ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာလုိ႔ရွိရင္ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔မရတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္အလုပ္သမား ေတြရဲ႕ သီးျခားဥပေဒေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔လည္း အလုပ္သမားျဖစ္တယ္။ သာမန္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမွာ လုပ္တဲ့သူေတြလည္း အလုပ္သမားျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကေတာ့ အားလံုးတန္း တူခံစားေစခ်င္တဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔ အသင့္ေတာ္လို႔ ဒီဥပေဒမွာ ထည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုတင္ထားတဲ့ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒရဲ႕ အလုပ္သမား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္သမားထဲမွာ ထည့္ထားတယ္ " လို႔ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ဒီဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆုိတာကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းဖုိ႔ ျဖဳတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲတို႔ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက ပံုစံတမ်ဳိးနဲ႔သြားတာျဖစ္လို႔ ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

//
More News
Up