ဘုရားေပၚ စကတ္တိုျဖင့္မတက္ရန္ တားဆီးသည့္အေပၚ ရန္ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးကို အမႈဖြင့္ (႐ုပ္သံ) | DVB