ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္မ်ား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့ (ဓာတ္ပံု) | DVB