ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္​ႀကီးအျဖစ္​ ဦးမင္​းသူကို အမည္​စာရင္​းတင္​ | DVB