ဘဂၤါလီမ်ားအား ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းတြင္ ေနရာမခ်ထားေပးေရး ဆႏၵျပ | DVB