လီဗာပူးက မာေနးကုိ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ သက္သမ္းတုိး | DVB