မေလးရွားသြားမည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၄၅ ဦးကို ထိုင္းက ဖမ္းဆီးျပန္ပို႔ | DVB