ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ နဂါးေက်ာင္း ဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB