A d v e r t i s e m e n t With Us

YBS ယာဥ္မ်ားၾကံ့ခိုင္မႈနည္းသျဖင့္  ဂ်ပန္က ယာဥ္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္နည္းစနစ္ပညာေပး

ရန္ကုန္မွာေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS ဘတ္စ္ကားေတြရဲ႕ ၾကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းေနတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) က ယာဥ္ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္မႈပံုစံနည္းစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲေနတဲ့ ယာဥ္ေတြကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွင္းခီဘတ္စ္ကုမၸဏီရဲ႕ ဘတ္စ္ကား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းစနစ္ပံုစံကို လာေရာက္ ေဆြးေႏြးတာလို႔ YRTA ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ညီဘိုက ေျပာပါတယ္။ “ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေန႔စဥ္ေျပးဆဲြေနတဲ့ YBS ယာဥ္ေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေမာ္တာေတာ္ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္မႈရွိမွာ ခရီးသြားျပည္သူေတြအတြက္ အသက္ အႏၱရာယ္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယာဥ္ေတြႀကံ့ခိုင္ဖို႔အတြက္ ေန႔စဥ္မွာ ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းမလဲဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြလိုအပ္မွာျဖစ္တယ္” ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေန႔စဥ္ YBS ယာဥ္ေမာင္း ၄၅၀၀ နဲ႔ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္မႈစစ္ေဆးတဲ့နည္းစနစ္ကို JICA နဲ႔ YRTA တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရွင္းခီဘတ္စ္ ကုမၸဏီက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ႏွစ္ဦးက တာဝန္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္တာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up