ျမဴးႂကြတဲ့စည္းခ်က္တီးလံုးေတြနဲ႔ ေက်ာင္းေရွ႕မွာကျပေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေလး႐ုပ္သံ ေရပန္းစား | DVB