ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းရန္တိုက္တြန္း

၂၀၁၈ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ဟာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔  ဒုိ႔ေျမကြန္ရက္က တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။ ဒုိ႔ေျမကြန္ရက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးစည္သူက “ဒီဥပေဒဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ လုိလားတဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာပါ ထိခုိက္ေနတာေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ရုံမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အၿပီး ဖ်က္သိမ္းရမယ့္ ဥပေဒျဖစ္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကုိ ၂၀၁၈  စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟုိေကာ္မတီက သူတုိ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းေတြကုိ အသုံးျပဳေနၾကတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဥပေဒအတည္ျပဳျပ႒ာန္းတဲ႔ေန႔ကစၿပီး ၆ လအတြင္းမွာ မွတ္ပုံတင္ရမယ္လုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ က အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ၂၀၁၈ ရဲ႕ နည္းဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒပညာေပးေတြ လုပ္ၿပီးမွ မွတ္ပုံတင္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြကုိ ကန္႔သတ္သင့္တယ္လုိ႔ မုတ္သုံေက်းလတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းေတြကုိ အသုံးျပဳရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္နဲ႔ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၅ သိန္း က်ခံရမွာျဖစ္လို႔ ေျမသုံးစြဲမယ့္ျပည္သူေတြအတြက္ ဥပေဒပညာေပးေတြလုပ္ၿပီးမွ မွတ္ပုံတင္ရ မယ္႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္သင့္တယ္လို႔ လည္း ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလယ္ယာေျမဧကေပါင္း ၁၆၇ သန္းရွိၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းဧကေပါင္းကေတာ့ သန္း ၅၀ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တည္ရွိၿပီး ဧက ၅ သန္းက ေျမလြတ္ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းအျဖစ္ အသုံးခ်ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။  က်န္တဲ႔ ၄၅ သန္းကုိေတာ႔ ေျမလြတ္ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးမထားေသးဘဲ အစုိးရရဲ႕ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒေအာက္မွာရွိတယ္လို႔ ဒုိ႔ေျမကြန္ရက္သုံးသပ္ခ်က္စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

More News
Up