ဖားကန္႔တြင္ ေရမေဆးရွာေဖြသူ ၁ ဦး ေသနတ္မွန္ ေသဆုံး | DVB