အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ – သတင္းဓာတ္ပုံ | DVB