ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ကိစၥ အကယ္ဒမီ ပိုင္ၿဖိဳးသု ရွင္းလင္း (႐ုပ္သံ) | DVB