A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမန္မာတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖိတ္ေခၚ

အာရွတိုက္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာလည္း အလားအလာေကာင္းေတြရွိေနၿပီး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ညေနက က်င္းပတဲ့ ၂၀၁၈ အာဆီယံ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ”  ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာသြားတာပါ။ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ပြင့္လင္းလာေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အလားအလာရွိေသာ ေနာက္ဆုံးေစ်းကြက္ဟု ဆိုသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က ျမင္သာၿပီး အခ်ိဳ႕ကို အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈႏွင့္ ေတြးေခၚႀကံဆမႈတို႔ျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးက႑ေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ လၽွပ္စစ္၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြ တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက က႑အၾကား ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတခုဟာ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာပါတယ္။ “သီလဝါစက္မႈဇုန္ဟာ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း သိသာထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၉၁ သန္း ရရွိခဲ့တယ္။ ဒီေဒၚလာေငြေၾကး ပမာဏဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ျပသေနတယ္။ သီလဝါစက္မႈဇုန္မွာ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဆြီဒင္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းနဲ႔ ထိုင္ဝမ္တို႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကၿပီး သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုန္ဘီမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကတယ္။” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနေကာင္းေတြကို  ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ သိမ္းပိုက္ခံရျခင္းမရွိေစဖို႔ အာမခံတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔  ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလည္း ေနရာေဒသနဲ႔ ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေပးအပ္သြားမယ္လို႔ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒကို လက္ရွိစီးပြားေရးဝန္းက်င္နဲ႔ ကိုက္ညီေစဖို႔ မၾကာေသးခင္က ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အြန္လိုင္းစနစ္ကိုအသုံးျပဳၿပီး နာရီအနည္းငယ္အတြင္း မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၿပီးျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔  အသစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္လို႔ လည္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အာဆီယံဟာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြအနက္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၅၀၇ ဒသမ ၃၄၉ သန္းဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြက ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up