ထုိင္ဝမ္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ယုိယြင္း၍ အာဏာရပါတီ ေဝဖန္ခံရ

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေန ယိုယြင္းလာေနလို႔ စြမ္းအင္မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေရးပါတီ (DPP) ဟာ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံေနရပါတယ္။ ထိုင္ဝမ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္းမွာ ေလထုအရည္အေသြးဟာ ေဆာင္းရာသီအစမွာ စၿပီး ယိုယြင္းခဲ့တာပါ။ တုိင္ေပနဲ႔ ေကာင္း႐ႈံၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေဒသခံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး အုပ္စုေတြက ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆိုးရြားတဲ့ျမဴေတြေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္းက ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕မွာ အခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပိတ္ပင္ခဲ့ရတာပါ။ ျမဴေတြဟာ ကားေတြနဲ႔ ဆိုင္ကယ္ေတြ အေရအတြက္မ်ားလို႔ ျဖစ္ၾကရတာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ "ထိုင္ဝမ္မွာ လူ ၂၃ သန္းရွိၿပီး ကားနဲ႔ဆိုင္ကယ္လည္း ၂၃ သန္း ရွိေနတယ္။ စက္႐ုံေတြနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေတြလည္း ရွိတယ္။ အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ ေလထုညစ္ညမ္းေစတဲ့အရာ အမ်ားအျပားကို ထုတ္လႊတ္ေတာ့တာေပါ့" လို႔ ထိုင္ဝမ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ လာရီခ်န္းက ေျပာပါတယ္။ ထိုင္ဝမ္အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းက ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ရတဲ့ အရင္းအျမစ္က ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာက္မီးေသြး အမ်ားအျပားကို မီး႐ႈိ႕ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေတြက အႀကီးဆံုး အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ေဒသခံေတြ ႐ႈျမင္ထားပါတယ္။

//
More News
Up