ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ မ်က္ႏွာစာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးအတြက္ ျပင္သစ္ထံမွ ယူ႐ုိသန္း ၇၀ ေခ်းမည္

ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ျမစ္မ်က္ႏွာစာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကေန ယူ႐ုိေငြ သန္း ၇၀ ေခ်းယူဖို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မေန႔က တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေခ်းေငြမွာ ျပင္သစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (AFD) ဆီက ယူ႐ုိသန္း ၇၀ ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအျပင္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ေထာက္ပံ့ေငြ ယူ႐ုိ ၉ ဒသမ ၅ သန္း၊ အခြန္အခေတြ၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကိစၥေတြအတြက္ အစိုးရက ယူ႐ုိ ၅ ဒသမ ၂ သန္း စုစုေပါင္း ယူ႐ုိ ၈၄ ဒသမ ၇ သန္းနဲ႔ စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကာလက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ထိ ၅ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြကေတာ့ ဆုိင္းငံ့ကာလ ၇ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ၁၈ ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း ၂၅ ႏွစ္နဲ႔ အတုိးႏႈန္းမွာ ဥေရာပသမဂၢဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ၆ လ ေခ်းေငြအေပၚယူတဲ့ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္းအတြင္း ေရစီးေရလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔၊ ကမ္းပါးထိန္းသိမ္းဖို႔၊ ကမ္းပတ္စႀကၤံလမ္းေတြနဲ႔ အပန္းေျဖေနရာသစ္ေတြ ေပၚထြန္းလာဖုိ႔ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ျမစ္မ်က္ႏွာစာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက "ငမုိးရိပ္ (မလႊကုန္း) ဘူတာ ပတ္ဝန္းက်င္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းနဲ႔ ေရေၾကာင္းလမ္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔အညီ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာ (က်န္းမာေရးဆိပ္) အနီး ပန္းၿခံတိုးခ်ဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖဧရိယာျပဳလုပ္ျခင္း၊ လမ္းမေတာ္ ကမ္းနားတေလွ်ာက္ အမ်ားျပည္သူသံုး အပန္းေျဖေနရာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ပန္းၿခံ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူသံုး ဧရိယာျပဳလုပ္ျခင္း၊ စက္ဆန္းလမ္းဆံုတဝုိက္ ျမစ္မ်က္ႏွာစာမ်ား ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ ခရီးသည္ယာဥ္စခန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။ စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက စတင္ခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ အၿပီးသတ္ခဲဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up