A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနတခု တုိးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းမည္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနတခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းဖို႔ရွိတယ္လို႔ မနက္ျဖန္မွာ ျပန္လည္စတင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးလ်ာထားခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္တယ္ဆိုတာေတာ့ မနက္ျဖန္ လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတကိုယ္စား လာေရာက္တင္ျပမွပဲ သိရမွာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္း ၂၄ ခု ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုတဲ့သူရဲ႕ အမည္ကိုလည္း သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ထားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအ‌ေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး အနည္းဆံုး ၇ ေယာက္ကေန ၁၁ ေယာက္အထိ ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up