ေတာင္သူမ်ား ေဆာင္းေခ်းေငြ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေခ်းယူႏုိင္

လယ္သမားတဦး
စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ရာမွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ ၇ မူရင္းေပးရမွာျဖစ္လို႔ မိုးစပါးေခ်းေငြ ယူထားသူေတြအေနနဲ႔ ေဆာင္းေခ်းေငြအတြက္ ေခ်းေငြစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ေခ်းလို႔ရတယ္လို႔ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေၾကညာပါတယ္။ ေဆာင္းသီးႏွံအတြက္ ေခ်းေငြေတြကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေတြကတဆင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ကစၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးေနတာပါ။ ေတာင္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ ၇ မူရင္းကို ဘဏ္မွာ အေပါင္ထားၿပီး ေတာင္သူ တေယာက္ခ်င္း ကိုယ္တိုင္အာမခံစနစ္နဲ႔ ေခ်းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ မိုးစပါးအတြက္ ေခ်းထားသူေတြဟာ  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဆပ္ႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ေခ်းထားသူေတြအေနနဲ႔ အဲဒီလယ္ယာေျမမွာပဲ ေဆာင္းသီးႏွံစိုက္မယ္ဆိုရင္ ထပ္ၿပီး အေပါင္ထားစရာ ပံုစံ ၇ မရွိေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ေျမတေနရာတည္းမွာ စိုက္တာဆိုရင္ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္း ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ေခ်းေငြ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီရဲ႕ ေထာက္ခံစိစစ္ခ်က္ေတြအရ ထပ္ၿပီး ေခ်းယူႏိုင္တယ္လို႔ ေၾကညာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာင္သူတေယာက္အေနနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေျမတေနရာတည္းအတြက္ ျဖစ္ျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြ ၂ မ်ိဳးထက္ပိုၿပီး ေခ်းခြင့္မရွိဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ စပါးအတြက္ တဧကေခ်းေငြကို အရင္က က်ပ္ ၁ သိန္းကေန အခု ၁၅၀,၀၀၀ အထိ၊ တျခား သီးႏွံေတြအတြက္ တဧကကို က်ပ္ ၅ ေသာင္းေပးေနရာကေန ၁ သိန္းအထိ ေပးေနတာပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေဆာင္းေခ်းေငြကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာ လကုန္အထိ၊ ၂၀၁၉ မိုးႀကိဳေခ်းေငြကို ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ကေန မတ္လကုန္အထိ၊ ၂၀၁၉ မိုးေခ်းေငြကို ေမလ ၂ ရက္ကေန စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up