ေတာင္ႀကီး တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္၌ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမလုပ္ရန္ ေတာင္းဆို | DVB