A d v e r t i s e m e n t With Us

တီဘီေရာဂါသည္ေတြ႔ရွိပါက မျဖစ္မေနသတင္းပို႔ရန္ က်န္းမာေရးဌာန တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္

အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ေတြအေနနဲ႔ တီဘီေရာဂါ လူနာေတြ႔ရင္ မျဖစ္မေန အေၾကာင္းၾကားၾကဖုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းဆန္းစစ္aဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ တိုက္တြန္းလိုက္တာပါ။ “တီဘီေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ တီဘီလူနာေတြ႔ရင္ မျဖစ္မေန အေၾကာင္းၾကားဖို႔  (Mandatory TB case Notification) အမိန္႔ေၾကာ္ျငာဟာ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက ထြက္ရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ အားလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” တီဘီနဲ႔ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ပူးေပါင္းကုသတဲ့ လုပ္ငန္းကို  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ တႏိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ရွာေဖြေတြ႔ရွိသူအားလုံးရဲ႕ ေဆးကုသေပးႏိုင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုန္းက ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာကေန  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးက တီဘီေရာဂါဆိုင္ရာတာဝန္ခံ ဆရာဝန္ႀကီးေတြက မိမိတို႔ ေဒသအလိုက္ တီဘီေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ  ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က တီဘီေရာဂါဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း တီဘီေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up