အာဆင္နယ္တုိက္စစ္မႉး ဝဲလ္ဘက္ ေျခခ်င္းဝတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကာလရွည္ အနားယူရမည္ | DVB