ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ႐ုရွား ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာကို စစ္ေဆး | DVB