နာဂေဒသတြင္ ေတာဝက္ပက္ခံရသျဖင့္ ရြာသား ၂ ဦး ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ | DVB